Sähkölaitteiston käytön johto

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytön johtaja, jos laitteisto sisältää yli 1000V olevia osia tai liittymisteho on yli 1600 kVA enintään 1000V laitteistolla. Käytön johtaja tekee sopimuksenmukaiset kierrokset kiinteistössä, raportoi mahdolliset puutteet haltijalle ja vastaa osaltaan laitteiston turvallisuudesta ja käytöstä. Tukesin nettisivuilla käytönjohtajan tehtäviä ja vastuita on koottu seuraavasti:

 • sähkölaitteiston kuntoa valvotaan riittävästi säännöllisillä huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvilla katselmuksilla
 • sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti
 • sähkölaitteiston käyttötöitä ja niihin rinnastettavia töitä itsenäisesti tekevillä ja valvovilla henkilöillä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito ja että henkilöt on opastettu tehtäviinsä
 • sähkölaitteistolle on olemassa sähköturvallisuuden ylläpitävä, kalenteriaikaan sidottu, koko laitteiston ja myös pienjännitteiset osat kattava kunnossapito-ohjelma
 • sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet
 • ohjelman mukaisten töiden suorituksesta pidetään kirjaa
 • sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset, tarkastuksen tekee valtuutettu tarkastaja tai laitos. Pöytäkirjoissa mahdollisesti todetut puutteet korjataan
 • säädösten edellyttämät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset lisäys-, muutos- ja laajennustöille on tehty
 • haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut puutteet on korjattu
 • haltijan velvoitteisiin kuuluvat ilmoitukset tehdään
 • sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja ajan tasalla

Kiinnostuitko?

Lähetä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä ja kerromme lisää palveluista