YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Me PKS Service Oy:ssä otamme ympäristöasiat huomioon toiminnassamme ja pyrimme tekemään ympäristön kuormitusta vähentäviä ja kestävää kehitystä tukevia valintoja. Ympäristötavoitteitamme ovat muun muassa energiankulutuksen minimointi, polttoainekulutuksen pienentäminen sekä tehokas kierrätys.

Pyrimme omalla toiminnallamme tukemaan asiakkaidemme toimintaa ja kannamme vastuun toimintamme vaikutuksesta ympäristöön. Modernisoimme omalta osaltamme kiinteistöjä vihreämmiksi ylläpitämällä ja huoltamalla kiinteistöjen sähköjärjestelmiä ennakoivasti. Kustannustehokas ylläpito säästää ympäristöä ja energiankulutuksen lisäksi vähenevät myös huoltoajojen päästöt.

Jätteiden syntymistä pyrimme välttämään mahdollisuuksien mukaan ja syntyneet jätteet lajitellaan ja kierrätetään aina asianmukaisesti. Käyttämämme huoltoajoneuvot on myös suhteutettu mahdollisimman vähäpäästöisiksi ja nykyaikaisiksi.

Konkreettisena tekona vuonna 2021 istutamme metsää hiilijalanjäljen kompensoimiseksi Luonnonperintösäätiön omistamalle peltoalueelle Hämeeseen. Istutettavat puulajit ovat pääasiassa jaloja lehtipuita, kuten kynäjalavaa, tammea ja vaahteraa. Tavoitteena on, että alueelle kehittyy monimuotoinen jalo- ja lehtipuumetsikkö.