Ruotsalainen talotekniikkakonserni Currentum osti PKS Talotekniikka Oy:n ja PKS Service Oy:n

PKS Talotekniikka Oy (liikevaihto v. 2022 10,1 M€) ja PKS Service Oy (liikevaihto v. 2022  4,7 M€) sekä Currentum Ab sopivat yritysjärjestelyistä, jossa yritykset siirtyivät 1.9.2022 alkaen osaksi ruotsalaista Currentum Ab:ta. Ruotsalainen talotekniikkakonserni Currentum laajentuu Suomeen, koska näkee mahdollisuuksia tarjota kokonaisvaltaisesti sähkö-, vesi-, ilmanvaihto- ja lämpöasennuksia sekä huolto- ja kunnossapitopalveluita Suomessa.

PKS Talotekniikka Oy ja PKS Service Oy tuovat ensimmäisinä suomalaisina yritysostoina merkittävää lisäarvoa Currentum-konsernille 14,8 M€ euron liikevaihdon ja 80 ammattilaisen muodossa. PKS Talotekniikka Oy urakoi vaativia kohteita pk-seudulla kuten mm. Helsingin Yliopiston päärakennuksen saneerauksen, Jorvin sairaalan leikkaussalit ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen saneerauksen. PKS Service Oy hoitaa mm. Messukeskuksen sähköhuollot ja näyttelysähköistykset, sähköhuollot Kauppakeskus Ruoholahdessa, Citycenterissä ja Espoon sairaalassa.

Omistajanvaihdoksella ei ole vaikutusta PKS Talotekniikan ja PKS Servicen toimintaan, toimintakulttuuriin, johtoon tai asiakkuuksiin. Henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön aloittamiseen Currentumin kanssa. Tulemme vahvistamaan asemaamme markkinoilla, kasvamme ja kehitämme toimintaamme muiden kumppaniemme kanssa. Yhteistyö tarjoaa tiedonvaihdon lisäksi mittavia etuja hankin-noissa ja sopimuksissa. Yhdessä olemme entistä vahvempia markkinassamme ja tämä tuo merkittävää etua myös asiakkaillemme”, kertovat hallituksen jäsen Seppo Räisänen ja toimitusjohtaja Joni Vuohtoniemi.

”Toiminnan laajentaminen uudelle markkinalle on meille mielenkiintoinen siirtymä. Tavoit-teemme on vakiinnuttaa Currentum osaksi Suomen talotekniikka-alaa. Uudet suomalais-yrityksemme täydentävät toinen toisiaan ja niillä kaikilla on konsernillemme arvokasta laaja-alaista osaamista ja kokemusta”, Currentumin konsernijohtaja Klas Larsson kertoo.

”Näemme, että Currentumilla on hyvät kasvumahdollisuudet Suomessa sekä maantieteel-lisesti että talotekniikan eri aloilla urakoinnissa ja huollossa. Pystymme tarjoamaan asiak-kaillemme entistä enemmän palveluita”, sanoo Currentumin aluejohtaja Sakari Toikkanen.

Currentum on talotekniikkakonserni, joka muodostuu vahvoista lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähköasennusten sekä huollon toimijoista. Konserniin kuuluu yli 40 yritystä Ruotsissa sekä Suomessa. Konsernin omistavat yhtiöiden yrittäjät sekä ruotsalainen pääomasijoittaja Axcel. Currentum koostuu yhteensä noin 1 300 työntekijästä ja sen liikevaihto on 3,5 miljardia Ruotsin kruunua. Konsernin menestys perustuu jokaisen yrityksen vahvaan brändiin, paikalliseen toimintamalliin sekä sitoutuneeseen johtoon ja henkilöstön vahvaan osaamiseen.  

Lisätietoja antavat:

Seppo Räisänen            Joni Vuohtoniemi          Sakari Toikkanen
+358 400 709 144        +358 40 519 6188        +358 40 532 2174